Boka Introduktionsutbildning/Handledarkurs

2021-02-23: I och med de utökade restriktionerna håller vi inte kurser i sal.
Du kan dock boka digital undervisning här: Digital Introduktionskurs

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.